پل شادروان شوشتر

پل شادروان زمانی یکی از بناهای مشهور ایران بود ولی امروزه خرابه ای از آن باقی مانده است. روایات مربوط به این پل معمولا تکراری و نقل از منبع پیشین است. آنها ساخت پل را به زمان شاپور اول ساسانی میدانند که والریان رومی را پس از اسارت وادار به ساخت این پل و سد شادروان نمود ولی استناد همه آنها به روایات محلی میباشد 

**************** کلمان هوار در کتاب ایران و تمدن ایرانی : پل شوشتر از روی شادروانی میگذشت و بنا به روایات مهندسان رومی آنرا ساخته بودند *****************

فردوسی نیز در ضمن سرودن شعری مربوط به این پل نام سازنده آنرا برانوش آورده و پس از ساختن آن به روم برگشته است شاهنامه فردوسی - تصحیح ژول مول - ج 5 - چاپ 5 - ص 1517و1578 

****************** البته در قرن هشتم که ابن بطوطه به شوشتر رفته این پل قابل استفاده نبوده چرا که وی میگوید : عمق رودخانه زیاد است و محاذی دروازه دسبول ، مانند بغداد و حله جسری از کشتیهای کوچک درست کرده اند 

**************** 

مولف تذکره شوشتر تجدید بنای آنرا به وسیله فتحعلی خان از حاکمان اواخر صفویه میداند 

این پل بارها تعمیر شده است تا اینکه در سال 1303 ه ق سیلاب برای چندمین بار آنرا شکست و دیگر تعمیری در آن انجام نشد و دائما در حال ویرانی بیشتر است

****************

/ 1 نظر / 38 بازدید
سی سیب

[دست][دست][دست][دست][دست] بسیار عالی وتماشایی هستن. آقا محمد ماشاءالله خوب رشد کردیااااا